top of page
Zoeken

Heeft jouw brein een aan/uitknop? (Waarmee jouw problemen kunnen worden gewist?)


Steeds vaker hoor en lees ik over het "resetten" van ons onbewuste brein. (En daarmee zou oud-zeer opgelost zijn.) Een reset of herstart is het opnieuw (vanaf het beginpunt) starten van een apparaat of een elektronisch apparaat (wat ons brein ook is!), om het daarmee weer goed te laten functioneren.

Kan dat ook met ons brein? Is het zo eenvoudig?


Het menselijke brein is een complex orgaan dat de kern vormt van ons denken, voelen en handelen. In deze blogpost gaan we dieper in op ons bewuste en onderbewuste handelen en werpen we licht op de complexiteit van neurale padvorming. We leggen uit hoe we nieuwe sterke neurale paden kunnen ontwikkelen, en welke invloed dit heeft op onze vitaliteit en ons gevoel van eigenwaarde.


De complexiteit van neurale padvorming

Ons brein bestaat uit biljoenen neuronen, de fundamentele bouwstenen van het zenuwstelsel. Neuronen communiceren met elkaar via complexe netwerken van neurale paden. Deze paden zijn de fysieke verbindingen tussen neuronen die informatie en signalen overdragen. Zie het eenvoudig als de kabels in de grond van een telefoonnetwerk. De blauwdruk van dit netwerk kunnen we zien als de hadware van ons brein. Deze "hardware" wordt "gedownload" tussen de leeftijd van 0-6 jaar.


Het is belangrijk om te begrijpen dat neurale paden niet als een lichtschakelaar kunnen worden aan- of uitgezet. Evenmin kan je de stekker eruit trekken en opnieuw starten. (Stel je voor! Dan zou je ook weer moeten leren lopen!)

In plaats daarvan evolueren ze voortdurend op basis van onze ervaringen en interacties met de wereld om ons heen. Elk nieuw stuk informatie dat we leren, elke vaardigheid die we ontwikkelen en elke herinnering die we vormen, verandert de structuur en de sterkte van deze paden. Zie het als het updaten en upgraden van jouw hardware.


Hoe sterker de paden hoe meer we overtuigd zijn van die informatie en hoe sneller dat leidt tot automatismes, of onbewuste handelingen.Hoe ons bewuste en onbewuste brein functioneert

Bewustzijn en onbewustzijn zijn twee fundamentele aspecten van onze cognitieve processen. Hier is een beknopte uitleg van elk:


Bewustzijn:

 • Het bewuste brein omvat de mentale processen waarvan we ons actief bewust zijn. Dit omvat onze gedachten, intenties, redeneringen en bewuste beslissingen.

 • Het bewuste brein stelt ons in staat om doelbewust te handelen, complexe problemen op te lossen en bewuste keuzes te maken.

 • Het is als het topje van de ijsberg dat boven het water uitsteekt en duidelijk zichtbaar is.

Onbewustzijn:

 • Het onbewuste brein omvat processen die buiten ons bewuste bereik plaatsvinden, maar onze gedachten, emoties en gedragingen beïnvloeden.

 • Hier bevinden zich herinneringen, overtuigingen, automatische reacties en onbewuste voorkeuren.

 • Het onbewuste brein werkt vaak snel en intuïtief, waardoor we snel kunnen reageren op situaties. (Of toch dat koekje pakken terwijl we hadden besloten niet meer te snoepen.)

 • Veel van onze dagelijkse beslissingen en handelingen worden gestuurd door het onbewuste brein zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Gelukkig maar, want als we overal over zouden moeten nadenken (lopen, fietsen, eten, drinken, tandenpoetsen, enz..) zou dat veel te veel energie kosten.


Invloed op ons handelen

De interactie tussen ons bewuste en onbewuste brein heeft een diepgaande invloed op ons gedrag. Hier zijn enkele manieren waarop dit plaatsvindt:


Gewoonten:

 • Veel van onze dagelijkse handelingen worden gedreven door gewoonten, die vaak diep geworteld zijn in ons onbewuste brein. Het bewuste brein kan deze gewoonten sturen en veranderen, maar het vereist bewuste inspanning en herhaling.

Emoties:

 • Emoties worden vaak eerst gegenereerd door het onbewuste brein in reactie op prikkels en situaties. Waarmee het onbewust associeert met ervaringen uit het verleden. Het bewuste brein kan vervolgens deze emoties evalueren en beïnvloeden hoe we erop reageren.

Besluitvorming:

 • Zowel het bewuste als het onbewuste brein spelen een rol in besluitvorming. Terwijl het bewuste brein logische redenering en rationele afwegingen maakt, kunnen onbewuste factoren zoals emoties en voorkeuren ook een aanzienlijke invloed hebben op onze keuzes. Bij het vormen van nieuwe doelen is het daarom essentieel om deze zowel cognitief als emotioneel te benaderen.

Automatische Reacties:

 • In sommige situaties reageren we automatisch op basis van onbewuste patronen. Dit kan variëren van schrikreacties tot sociale interacties waarin we onbewust rekening houden met sociale normen.

Overtuigingen:

 • Onze overtuigingen, zowel bewuste als onbewuste, sturen ons gedrag en onze reacties op de wereld om ons heen. Het bewuste brein kan deze overtuigingen herzien en veranderen, maar diepgewortelde onbewuste overtuigingen veranderen vragen extra aandacht en inspanning.


In essentie werken ons bewuste en onbewuste brein samen om ons gedrag en beslissingen te sturen. Het begrijpen van deze dynamiek kan ons helpen bewuster te worden van waarom we handelen zoals we doen en hoe we positieve veranderingen kunnen aanbrengen in ons gedrag en onze keuzes.

Het ontwikkelen van nieuwe sterke neurae paden

Door Persoonlijk Leiderschap zijn we bewust bezig met de ontwikkeling van nieuwe, sterke neurale paden. Met als doel jouw eigen potentieel optimaal te benutten. Hier zijn enkele stappen om dit te begrijpen en te bevorderen:


1. Bewuste Inspanning

Verandering begint met bewuste inspanning. Als je bijvoorbeeld meer wilt gaan bewegen, vereist dit tijd en oefening. Je bewuste beslissing om deze nieuwe gewoonte aan te leren, start het proces van neurale padvorming.


2. Herhaling en oefening

Neurale paden worden versterkt door herhaling. Hoe vaker je een nieuwe activiteit of informatie herhaalt, hoe sterker de bijbehorende neurale paden worden. Dit is waarom consistentie zo belangrijk is bij het ontwikkelen van nieuwe gewoonten.


3. Emotie en betekenis

Emoties spelen een grote rol bij neurale padvorming. Ervaringen die een emotionele lading hebben, creëren vaak sterkere neurale paden. Dit verklaart waarom persoonlijke herinneringen diepe sporen achterlaten in ons brein.


4. Slaap en rust

Slaap is essentieel voor het bekrachtigen van nieuwe informatie en het versterken van neurale paden. Tijdens de slaap worden neurale verbindingen versterkt, wat helpt bij het opslaan van wat we hebben geleerd.


5. Geduld en volharding

Het ontwikkelen van nieuwe neurale paden vereist geduld. Het kan enige tijd duren voordat veranderingen merkbaar worden. Het is belangrijk om volhardend te zijn en te blijven oefenen, zelfs als het aanvankelijk moeilijk lijkt.De invloed op vitaliteit en eigenwaarde

Een van de krachtige effecten van het ontwikkelen van sterke neurale paden is de positieve invloed op onze vitaliteit en ons gevoel van eigenwaarde.


Wanneer we bewust werken aan het ontwikkelen van nieuwe neurale paden door middel van positieve gewoonten, gezonde relaties en het leren omgaan met stress (hetgeen we leren door het versterken van Persoonlijk Leiderschap) ervaren we vaak een verhoogd gevoel van vitaliteit.


Vitaliteit omvat niet alleen fysieke energie, maar ook een gevoel van veerkracht, levenslust en tevredenheid met Jezelf en je Lijf. Sterke neurale paden die zijn gevormd door positieve gewoonten, zelfzorg en emotionele veerkracht dragen bij aan dit gevoel van tevredenheid.


Wanneer we ons bewust worden van de positieve veranderingen die we in onszelf zien als gevolg van onze inspanningen, groeit ons gevoel van eigenwaarde. We leren onszelf te waarderen voor onze prestaties en ons vermogen om te groeien.


Dit draagt bij aan het gevoel van "blij zijn met jezelf en met je lijf", omdat we in staat zijn om onze innerlijke kracht en veerkracht te omarmen.


Kortom, hoewel het brein geen eenvoudige aan/uit-knop heeft, kunnen we wel bewuste inspanningen leveren om nieuwe sterke neurale paden te ontwikkelen. Dit kan een diepgaande invloed hebben op onze vitaliteit en ons gevoel van eigenwaarde, waardoor we meer tevreden zijn met onszelf en ons lichaam.


Mira Overkleeft

Founder Fitspel | Vitaliteit- & Leiderschapscoach

Docent | Spreker


PS: Wil jij ontdekken hoe je grip krijgt op je onbewuste en bewuste handelen en daarmee belemmeringen kan omvormen? Plan dan een

gratis 30 minuten Free Coaching Call in.

Dat kan hier ▶️ www.Fitspel.nl/freecall

59 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page